Είμαστε στο TEAC 2015 στο Βελιγράδι

Το Telecentre Europe πραγματοποίησε το 8ο ετήσιο συνέδριο της στο Βελιγράδι, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου το οποίο διοργανώθηκε από κοινού από το Σερβικό μέλος, International Aid Network. Ο συντονιστής του έργου μας, ο Zagorka Prce Veseli παρουσίασε το έργο Generation 0101, τα αποτελέσματα της έρευνας και τις κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής του συνεδρίου.
Οι συμμετέχοντες του συνεδρίου είχαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου που έχουν ήδη αναπτυχθεί, όπως τις 7 σειρές μαθημάτων για την ΤΠΕ, που θα υλοποιηθούν σύντομα. Η συζήτηση συνεχίστηκε σε μικρές ομάδες, όπου υπήρξε περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες προώθησης της απασχόλησης των νέων στον τομέα της ΤΠΕ και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα συνοψιστούν στο έγγραφο πολιτικής που θα παρουσιαστεί στους αξιωματούχους της ΕΕ.
Την διήμερη εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 150 συμμετέχοντες