Σμύρνη - ένα ιδανικό μέρος για την εισαγωγή

Σμύρνη, μια πόλη στο δυτικό άκρο της Ανατολίας και η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Τουρκίας, ήταν το μέρος όπου η πρώτη διακρατική συνάντηση μας πραγματοποιήθηκε. Ήταν ένα υπέροχο μέρος για να γνωρίσουμε όλους τους νέους συναδέλφους από τις 7 ευρωπαϊκές οργανώσεις που θα συνεργάζονται την επόμενη διετία.
 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2014. Οι εταίροι ετοιμαζόντουσαν για την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της Ψηφιακής Ατζέντας (η πρώτη από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η στρατηγική της ΕΕ για την παροχή έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης) στην Κύπρο, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία και την Τουρκία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία νέων. Η έρευνα θα περιλαμβάνει νέους, φορείς λήψης αποφάσεων και εργοδότες σε όλες τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι, και θα διεξάγεται μέσω ερευνών και ομάδων εστίασης. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία αναμένονται τον Μάιο του 2015, οι εταίροι θα αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της ΤΠΕ σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.