Edukacijski materijali

Ovdje možete pronaći sve obrazovne materijale za sedam modula razvijenih u sklopu strateškog partnerstva Generation 0101
!!! Ovi materijali služe samo u svrhu obrazovanja i informiranja te se ne smiju koristiti, dijeliti ili distribuirati ni u koju drugu svrhu.