Jaunimas vertina labai gerai ir pervertina savo skaitmeninius sugebėjimus, tačiau jų įgūdžiai yra nelakankami darbo rinkos poreikiams patenkinti

Turime tyrimo, kurį vykdėme kelis mėnesius, rezultatus. Analizavome ES vykdomas programas, IKT ugdymo srities statistinius duomenis, prašėme jaunų žmonių, kad jie įsivertintų savo su IKT susijusius įgūdžius bei apklausėme suinteresuotas šalis, kad sužinotume jų turimas žinias apie Europos skaitmeninę darbotvarkę.

Tyrimo apie Skaitmeninę darbotvarkę atlikimas Rygoje

Latvijos sostinėje, Rygoje, vyko antrasis mūsų tarptautinis susitikimas, kurio metu mes pristatėme tyrimo, kuris buvo vykdomas keletą pastarųjų mėnesių, rezultatus. Projekto partneriai susitarė dėl nacionalinių tyrimo ataskaitų užbaigimo, terminų iki kada reikia sukurti rekomendacinio pobūdžio strategijos gaires politikams bei nusprendė sukurti IKT mokymo modulių kūrimo šabloną per ateinančius kelis mėnesius.

Puslapiai