Hackathon

Hakatrons ir pasākums, kura laikā apmācītie jaunieši savstarpēji sadarbojoties veidos IKT risinājumus (pakalpojumus, rīkus, produktus), ko vēlāk izmantos lokālās sabiedriskās organizācijas (NVO, bezpeļņas organizācijas, studentu biedrības, sociālie uzņēmumi utt.) artneru valstīs. Šī būs laba pieredze apmācītajiem jauniešiem un dos praktiskas zināšanas un prasmes.
Katra partnerorganizācija, rīkos vienu hakatronu. Katra partnerorganizācija izziņos atklātu konkursu uz kuru varēs pieteikties organizācijas.
Šīs pasākums kaplos kā pieredzes seminārs, kurā piedalīsies jaunieši, kas būs apguvuši dažādusapmācību moduļus, demonstrējot savas iegūtās zināšanas, un dodot iespēju organizatoriem novērtēt cik nozīmīgs bijis zināšanu pienesums. Organizatori izmantos izstrādātos pakalpojumus, lai novērtētu dalībnieku darbu un zināšanas.
Hakatrona laikā jaunieši mācīsies plānot dažādus projektu procesus un dažādus elementus - pētīt konkrētu tēmu, analizēt datus, meklēt risinājumus negaidītām situācijām projektu izveides laikā, mācoties komunicēt ar pasūtītāju un realizējot to idejas.