Izpēte par Digitālās programmas ieviešanu - tikšanās Rīgā

Latvijas galvaspilsētā Rīgā noritēja otrā projekta partneru tikšanās, kuras laikā partneri prezentēja iegutos rezultātus pēdējo mēnešu pētījumam. Partneri vienojās par kopīgām vadlīnijām nacionālo pārskatu izgatavošanā, par nākamo mērķu atskaites punktiem, kā arī pārrunāja IKT apmācību modeļu izveides kārtību.