Jaunieši pārvērtē savas digitālās prasmes, bet viņu prasmes nav pietiekamasdarba tirgum

Ir pieejami rezultāti pētījumam, kuru esam veikuši vairāku mēnešu garumā. Šajā laika posmā mēs veicām izpēti par pieejamām ES iniciatīvām, analizējām statistiskos rādītājuspar jauniešu IKT izglītības līmeni, kā arī veicām jauniešu aptauju arlūgumu novērtēt pašiem savas prasmes IKT jomā un intervējām dažādu jomu profesionāļus, lai noskaidrotu to viedokļus par Eiropas Digitālās programmas ieviešanu unzināšanām par to. Infografikā jūsvarataplūkot sešu valstu rezultātus un ieteikumus politikas veidotājiem. Nacionālos rezultātus jūs varat aplūkot mājas lapas izvēlnē sadaļā politika.