Mēs piedalījāmies konferencē TEAC 2015 Belgradā

Telecentu Eiropas asociācija organizēja savu astoto ikgadējo konferenci Belgradā 2015. gada 24. un 25. septembrī sadarbībā ar Serbijas Starptautiskās palīdzības organizāciju. Genereation0101 projekta koordinātore Zagorka Prce Veseli konferencē prezentēja projektu, tā rezultātus pētījumā par dalībvalstu inciatīvām Digitālāsprogrammas īstenošanā.
Konferences dalībniekiem bija daudz jautājumi par pētījuma rezultātiem, kā arī septiņām apmācību programmām, kas tiek izstrādātas projekta ietvaros. Diskusijas turpinājās mazākās grupās, kurās tika apspriestas iespējas kāuzlabot jauniešu nodarbinātību unprasmes IKT sektorā gan nacionāli, gan Eiropas līmenī. Šo diskusiju rezultātā, tika izveidots dokuments ar rekomendācijām politikas veidotājiem, kas tālāktiks prezentēts ES pārstāvjiem.
Šājā divu dienu konferencē piedalījās gandrīz 150 dalībnieki.