Mēs piedalījāmies konferencē TEAC 2015 Belgradā

Telecentu Eiropas asociācija organizēja savu astoto ikgadējo konferenci Belgradā 2015. gada 24. un 25. septembrī sadarbībā ar Serbijas Starptautiskās palīdzības organizāciju. Genereation0101 projekta koordinātore Zagorka Prce Veseli konferencē prezentēja projektu, tā rezultātus pētījumā par dalībvalstu inciatīvām Digitālāsprogrammas īstenošanā.

Jaunieši pārvērtē savas digitālās prasmes, bet viņu prasmes nav pietiekamasdarba tirgum

Ir pieejami rezultāti pētījumam, kuru esam veikuši vairāku mēnešu garumā. Šajā laika posmā mēs veicām izpēti par pieejamām ES iniciatīvām, analizējām statistiskos rādītājuspar jauniešu IKT izglītības līmeni, kā arī veicām jauniešu aptauju arlūgumu novērtēt pašiem savas prasmes IKT jomā un intervējām dažādu jomu profesionāļus, lai noskaidrotu to viedokļus par Eiropas Digitālās programmas ieviešanu unzināšanām par to. Infografikā jūsvarataplūkot sešu valstu rezultātus un ieteikumus politikas veidotājiem. Nacionālos rezultātus jūs varat aplūkot mājas lapas izvēlnē sadaļā politika.

Izpēte par Digitālās programmas ieviešanu - tikšanās Rīgā

Latvijas galvaspilsētā Rīgā noritēja otrā projekta partneru tikšanās, kuras laikā partneri prezentēja iegutos rezultātus pēdējo mēnešu pētījumam. Partneri vienojās par kopīgām vadlīnijām nacionālo pārskatu izgatavošanā, par nākamo mērķu atskaites punktiem, kā arī pārrunāja IKT apmācību modeļu izveides kārtību.

Lapas