Kapēc stratēģiskā partnerība?

Jauniešu nodarbinātība ir pieaugoša problēma šodienas Eiropā. Tai pašā laikā pieaug nepieciešamība pēc IKT prasmēm darba tirgū. Projekts Generation0101, ko īsteno 7 parnetorganizācijas no sešām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Turcijas, Kipras un Horvātijas, piedalīsies augstākminēto problēmu risināšanā, daloties ar savu pieredzi un zināšanā.

Lapas