Politika

Septiņas partnetu organizācijas no Horvātijas, Kipras, Itālijas, Latvijas, Lietuvas un Turcijas ir veikušas pētījumu par Digitālās programmas ieviešanu savās valstīs, īpaši izpētot jauniešu nodarbinātības jautājumus. Balstoties uz šo pētījumu,  esam izstrādājuši vadlīnijas katrai valstij sadaļā Politika. Šī projekta laikā mēs izplatīsim pētījuma rezultātus un valdīnijas politikas veidotāju vidū gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī.