Politika - Latvia

 

Aplūkojiet video, lai uzzinātu rezultātus un secinājumus no mūsu pētījuma par Eiropas Digitālo programmu.

 

 

 

Šeit aplūkojami rezultāti jauniešu novērtējumam.