Projekts

Erasmus+ projekts Generation0101 ir stratēģiskā partnerība starp sešām valstīm: Horvātijas, Kipras, Itālijas, Latvijas, Lietuvas un Turcijas. Projekta galvenais mērķis ir - stiprināt partneru pozīcijas nacionālajā un Eiropas līmenī un attīstīt partneru prasmes ieviešot politikas izmaiņas Digitālajā industrijā un veicinot digitālo rīku izmantošanu sociālajai iekļaušanai vietējās kopienās.