Rīgas hakatrona video

Augusta mēnesī Rīgā norisinājās hakatrons, kura ietvaros jaunieši no 4 projekta partnervalstīm izveidoja 2 digitālus risinājumus vietējām nevalstiskajām organizācijām.