Skolotāji aicināti attīstīt jauniešu digitālās prasmes nodarbinātībai, izmantojot LIKTA izstrādāto projekta „Generation0101” mācību materiālus

Lai mazinātu jauniešu bezdarbu projekta partnervalstīs, Eiropas Savienības (ES) “ERASMUS+” atbalstītā “Generation0101” projekta ietvaros šajās valstīs tika pētītas esošās e-prasmju programmas. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tika izstrādātas septiņas neformālās apmācību programmas jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Projekta ietvaros veiktajā jauniešu aptaujā tika noskaidrots, ka 33% no respondentiem uzskata, ka viņu prasmes ir nepietiekamas darba tirgus prasībām, savukārt 38% no uzņēmumiem ir grūti aizpildīt vakances IKT nozarē.
Divus gadu ilgais projekts noslēgsies šī gada novembrī. Tā ietvaros tika izstrādātas rekomendācijas partnervalstu politikas veidotājiem, kā motivēt jauniešus apgūt IKT prasmes nodarbinātībai, kā arī tādi apmācību materiāli digitālo prasmju pilnveidošanai programmās, kā mājas lapu izveide, sadarbība tiešsaistē, programmēšanas pamati, video apstrāde, mobilo lietotņu izstrāde un citās.
Projektā izstrādātos materiālus pārbaudīja un novērtēja ap 30 skolotāju no piecām partneru valstīm. Projektā kopā tika apmācīti vairāk kā 300 jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Latvijā organizētajās pilotapmācībās iesaistījās skolotāji no Rīgas, Ventspils, Liepājas, Jelgavas un Tukuma.
Apmācību noslēgumā, labākajiem apmācību dalībniekiem tikai dota iespēja piedalīties starptautiskos hakatronos, kuros tikai izstrādāti digitāli risinājumi partnervalstu nevalstiskajām organizācijām. Šī gada augustā Latvijā organizētajā hakatronā piedalījās jaunieši no četrām partnervalstīm. Jaunieši nedēļu ilgā hakatrona laikā iepazinās ar Latviju un izstrādāja digitālus risinājums Latvijas nevalstiskajām organizācijām – „Ventspils Jauniešu domes” interaktīvo jauniešu iespēju karti un „JSIO Zvaigzne” Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijai, izveidojot jaunu mājas lapu un informatīvu video par biedrības aktivitātēm.
Projekta „Generation0101” izstrādāto mācību programmu un mācību materiālus var izmantot ne tikai vispārējās un profesionālās izglītības skolotāju apmācībā, bet arī iekļaut mūžizglītības procesā dažādām mērķa grupām, piemēram, bibliotekāriem, sociālajiem darbiniekiem, karjeras konsultantiem
Plašāku informāciju par projekta rezultātiem un semināru var atrast eprasmes.lv mājaslapā: http://eprasmes.lv/generation-0101/projekta-intelektualie-rezultati/