Training of Trainers - LV

Lai uzlabotu jauniešu IKT prasmes, projektu partneri atlasīs jauniešu pasniedzējus, kurus apmācīs kursu pasniegšanā, lai tie tālāk varētu apmācīt jauniešus partnervalstīs. Tā kā katrā partneru valstī pasniedzēji specializējas noteiktā IKT jomā, tad viņi spēj apmācīt arī savu kompetenču ietvaros. Tapēc tagad katrai partneru organizācijai būs papildus seši apmācību moduļi, kurus tā varēs piedāvāt jauniešiem apguvei.
Kopumā tiks apmācīti 35 jauniešu pasniedzēji. Pasniedzēju apmācību ietvaros, tiem būs iespēja kopīgi mācīties, dalīties ar savu pieredzi un iepazīties ar citiem pasniedzējiem.

Dear participant of the Training of Trainers welcome to Generation 0101 team! For the purpose of reporting, please fill information requested below. Fell free to contact us for any request or information.

See you on November 16th in Rijeka!