Gençler sayısal becerilerini gözlerinde büyütüyorlar, ama becerileri iş pazarı için yeterli değil

Üzerinde aylardır çalıştığımız araştırmanın sonuçlarını aldık. BT eğitimi hakkındaki AB programları ve istatistikler üzerine masa başında araştırma yaptık, gençlerden BT becerilerini değerlendirmelerini istedik ve Avrupa için Sayısal Gündem hakkında bild-iklerini öğrenmek üzere paydaşlarla görüşmeler yaptık.
Altı ülke için elde edilen sonuçları ve geliştirdiğimiz politika önerilerini bilgi grafiğinde görebilirsiniz. Ulusal sonuçları policy altındaki menü çubuğunda bulabilirsiniz.