Hackathon - TR

Hackaton, ortak ülkelerdeki gençlerin yerel kuruluşlarda kullanılacak BT çözümleri (servisler, araçlar, ürünler) üzerinde yoğun olarak işbirliği yapacakları bir olay. Gençlere kazandıkları bilgi ve becerileri uygulama ve gösterme olanağı sağlayacak.
Her bir ortak kuruluşta bir hackathon gerçekleştirilecek. Her bir ortak kuruluş yerel kuruluşlara (gençlik kuruluşları, sosyal kuruluşlar, STK’lar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, öğrenci örgütleri) açık çağrıda bulunacak.
Bu olay eğitime katılanların eğitimde öğrendiklerini gösterecekleri ve böylece proje hedeflerinin ve sonuçlarının ne ölçüde başarılı olduğunun ölçülmesine katkıda bulunacakları bir uygulama çalıştayı oluşturacak. Katılımcıların servislerini ve becerilerini kullanacak olan kuruluşlar onların işini ve ürünlerini (örneğin, bir tanıtım videosu veya web sayfası) değerlendirecekler.
Hackathon süresince gençler projeyi ve elemanlarını planlama sürecini öğrenerek projenin konusu hakkında veri ve bilgi arayacak ve analiz edecekler, problemleri çözecekler ve çözümler bulacaklar, projeyi geliştirirken beklenmedik durumlarla başa çıkacaklar, “tüketici” ile nasıl iletişim kuracaklarını öğrenecekler ve uygulamaya koyarken gereksinimleri anlayacaklar.