Proje

Generation 0101 başlıklı Erasmus+ projesi 6 ülke arasında bir stratejik ortaklıktır: Hırv-atistan, Kıbrıs, İtalya, Letonya, Litvanya ve Türkiye. Projenin ana amacı (1) ortakların ulusal ve Avrupa düzeyindeki konumlarını güçlendirmek ve (2) ortakların Sayısal Gün-dem alanında  politika değişikliklerini besleme becerilerini geliştirmek, Sayısal Endüstride gereken beceriler için müfredatlar geliştirmek ve yerel topluluklarda sosyal katılım için sayısal araçları kullanmaktır.