Sayısal Gündem üzerine çalışma Riga’da yapıldı

İkinci uluslararası toplantımızı yaptığımız Letonya’nın başkenti Riga son bir kaç ay sü-resince yapılan araştırmaların sonuçlarını sunduğumuz yer oldu.  Ortaklar; çalışmanın ulusal raporlarının son şekli, politika yapıcılara önerilerin geliştirilmesi için son ta-rihler ve gelecek bir kaç ayda geliştirilecek BT modülleri için bir şablon konusunda an-laştılar.