Training of Trainers - TR

Gençlerin BT becerilerini arttırmak için proje ortakları eğitimi kendi ülkelerindeki gençlere ücretsiz olarak sağlayacak gençlik çalışanlarını seçecekler. Her bir ortak kuruluşun belirli BT alanlarında eğiticileri olduğu için eğitim sonucunda sayısal işler için gerekli olan becerilerle donanmış gençlerin sayısı az olacaktı. Bu nedenle her bir ortak kuruluşun gençlere sağlayacakları eğitim 6 ek ders ile güçlendirilecek. Bu hedefi elde etmek için gençlik çalışanlarının eğitimi birlikte gerçekleştirilecek.
Toplam olarak 35 gençlik çalışanı eğitilecek. Ortak eğitim süresince gençlik çalışanları diğer ülkelerde ayni BT alanında eğitim sağlayacak gençlik çalışanları yanında diğer alanlarda eğitim sağlayacak gençlik çalışanları ile de tanışmak ve etkileşmek olanağını bulacaklar.

Dear participant of the Training of Trainers welcome to Generation 0101 team! For the purpose of reporting, please fill information requested below. Fell free to contact us for any request or information.

See you on November 16th in Rijeka!