Youth education - TR

Hırvatistan, Kıbrıs, İtalya, Letonya, Litvanya ve Türkiye’den 245 genç Generation 0101 projesi kapsamında geliştirilen 7 BT modülü ile yeni beceriler ve bilgi kazanma şansını elde edecekler.;
Gençler böylelikle sayısal okuryazarlık ve belirli BT becerileri geliştirecekler ve sayısal endüstride çalışmak veya iş kurmak, eğitimlerini ilerletmek, e-gönüllülük etkinlikleri vb. için kullanabilecekler.
Gençler için eğitim ücretsiz olacak.